ആദ്യം സംവിധാനം ചെയ്ത രണ്ടു ചിത്രങ്ങളും വലിയ ഹിറ്റ് ആയെങ്കിലും പിന്നീട് പ്രതീക്ഷിച്ച വിജയം ലഭിച്ചില്ല

സിനി ഫയൽ എന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ പി കെ രാവണൻ എന്ന പ്രൊഫൈലിൽ നിന്നും വന്ന ഒരു പോസ്റ്റ് ആണ് പ്രേഷകരുടെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരിക്കുന്നത്. സംവിധായകൻ സജി സുരേന്ദ്രനെ കുറിച്ചുള്ള പോസ്റ്റ് ആണ് ഇത്. പോസ്റ്റ് … Read more