സിനിമകൾ പൊതുവെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മാത്രമേ സമൂഹത്തിനു നല്കാറുള്ളൂ

പത്മശ്രീ ഡോക്ടർ ഭാരത് സരോജ് കുമാർ എന്ന സിനിമയിൽ ഉള്ള ഒരു രംഗത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ആരാധകൻ പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റ് ആണ് പ്രേഷകരുടെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരിക്കുന്നത്. സിനി ഫയൽ എന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ ഹിരണ് നെല്ലിയോടൻ … Read more