ഒരു ഗതിയും ഇല്ലാതെ ഇരുന്നത് കൊണ്ടാണ് കെജിഎഫിന്റെ ഭാഗമായത്

തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമയുടെ തന്നെ പേര് ഉയർത്തികൊണ്ട് അടുത്തിടെ ആണ് കെ ജി എഫ് രണ്ടാം ഭാഗം പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. യാഷ് നായകനായ ചിത്രത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം ഇറങ്ങിയ സമയം തന്നെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനവും നടന്നിരുന്നു. … Read more