മമ്മൂട്ടി ഇത്ര അഹങ്കാരം ഉള്ള നടൻ ആയിരുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞില്ല

പ്രേക്ഷകർക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട താരം ആണ് മമ്മൂട്ടി. മലയാള സിനിമയുടെ നേടും തൂൺ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന നടൻ. അൻപത് വർഷത്തിൽ ഏറെ ആയി അഭിനയത്തിൽ തിളങ്ങുന്ന താരം മലയാള സിനിമയുടെ താര രാജാവ് എന്ന … Read more