ശരിക്കും ആ പാട്ടിലെ വരികൾ അവരെ കണ്ട് എഴുതിയത് പോലെ ഉണ്ട്

ഒരു കാലത്ത് ആരാധകർക്ക് ഇടയിൽ വലിയ ഓളം ഉണ്ടാക്കിയ ഗാനം ആയിരുന്നു കലാഭവൻ മണിയുടെ സോനാ സോനാ നീ ഒന്നാം നമ്പർ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനം. ബെൻ ജോൺസൺ എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഗാനത്തിന് വലിയ … Read more