സുകുമാരന് സ്വീകരണം നൽകുന്ന ഇന്ന് മലയാള സിനിമയിലെ സൂപ്പർ താരത്തെ മനസ്സിലായോ

പ്രേക്ഷകർക്ക് ഏറെ പ്രിയങ്കരനായ താരം ആണ് സുകുമാരൻ. താരം വിട പറഞ്ഞിട്ട് വർഷങ്ങൾ ആയെങ്കിലും ഇന്നും മലയാള സിനിമ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു പേര് ആണ് നടൻ സുകുമാരന്റേത്. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ കൂടുതൽ … Read more