ഈ വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി അപാരം തന്നെ

തെന്നിന്ത്യയിലെ തന്നെ സകല റെക്കോർഡുകളും വാരി കൂട്ടിയ ചിത്രം ആണ് ബാഹുബലി. രാജമൗലി സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രത്തിന് മികച്ച പ്രേക്ഷക പിന്തുണ ആണ് ആരാധകരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത്. നൂറു കോടിയിൽ അധികം മുതൽ മുടക്കിൽ … Read more