ആഷിഖ് ബാനായ എന്ന ഗാനത്തിൽ കൂടി ലക്ഷക്കണക്കിന് ആരാധകരെ സ്വന്തമാക്കിയ തനുശ്രീയെ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ

ആഷിക് ബനായ ആപ്നേ എന്ന ചിത്രത്തി കൂടി അഭിനയ ജീവിതത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച താരം ആണ് തനുശ്രീ ദത്ത്. താരത്തിന്റെ ആദ്യ ചിത്രം തന്നെ വലിയ രീതിയിൽ പ്രേഷകരുടെ ശ്രദ്ധ നേടുകയായിരുന്നു. ആദ്യ ചിത്രം … Read more