എന്നാൽ ആ രേഖകകൾ ഒക്കെ ഏതോ അജ്ഞാത കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ചില ഒളിച്ചു കടത്തി !

മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച നടനമാരിൽ ഒരാളും ഒരുപാട് മികച്ചകഥാപത്രങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച മലയാള സിനിമയിലെ ലെജൻഡ് എന്ന് വിളിക്കാവുന്നതുമായ ഒരു ഇതിഹാസ താരം ആയിരുന്നു നടൻ തിലകൻ. മലയാള സിനിമയിൽ അദ്ദേഹം കാഴ്ചവെച്ച കഥാപത്രങ്ങൾ അത്രത്തോളം … Read more