ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ആൾമാറാട്ടം നടന്നത് ഇത് വരെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണില്ല

മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഇടം നേടിയ സിനിമ ആണ് ട്വന്റി ട്വന്റി. ആ കാലത്ത് സിനിമയിൽ സജീവമായ ഒട്ടുമിക്ക അഭിനേതാക്കളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരുക്കിയ ചിത്രം എന്ന റെക്കോർഡ് ആണ് ട്വന്റി ട്വന്റി നേടിയെടുത്ത. … Read more