ആവിശ്യത്തിൽ അധികം കോമഡി ഉണ്ടായിട്ടും തിയേറ്ററിൽ പരാജയമായ ചിത്രമാണ് വെട്ടം

ദിലീപ് ചിത്രങ്ങളിൽ വളരെ മുൻപന്തിയിൽ തന്നെ ആണ് വെട്ടം സിനിമയുടെ സ്ഥാനം. ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്തു വർഷങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറവും ഇന്നും ആരാധകർ ആവേശത്തോടെ കാണുന്ന ദിലീപ് ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് വെട്ടം. ചിത്രത്തിന്റെ കഥയും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. … Read more

vettam movie post

ദിലീപ് ചിത്രം വെട്ടത്തിന് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് അറിയാമോ

ദിലീപ് ചിത്രങ്ങളിൽ വളരെ മുൻപന്തിയിൽ തന്നെ ആണ് വെട്ടം സിനിമയുടെ സ്ഥാനം. ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്തു വർഷങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറവും ഇന്നും ആരാധകർ ആവേശത്തോടെ കാണുന്ന ദിലീപ് ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് വെട്ടം. ചിത്രത്തിന്റെ കഥയും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. … Read more