വിശപ്പ് പോലെ തന്നെ മനുഷ്യന് പ്രധനപ്പെട്ടതാണ് ആണ് ലൈം ഗീകതയും, വിദ്യ ബാലൻ പറയുന്നു

ബോളിവുഡിൽ തന്റേതായ ഒരു സ്ഥാനം നേടിയെടുത്ത താരം ആണ് വിദ്യ ബാലൻ. മലയാളി ആയ വിദ്യ പാലക്കാട്ട് ആണ് ജനിച്ചത്. ബോളിവുഡ് താരങ്ങൾക്ക് ഇടയിൽ ഒരു മലയാളി കൂടി ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നതിൽ മലയാളികൾക്ക് എന്നും … Read more