ഇത്രക്കും ഹോട്ട് ആയിരുന്നോ ശിവാനി ? ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടു മനം മയങ്ങി ആരാധകർ. എന്നാൽ ചിത്രത്തിന് നേരെ ഒരാൾ ?

സിനിമ താരങ്ങൾക്ക് നേരെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നടക്കുന്ന സദാചാര കമന്റുകൾ ഒന്നും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പുതിയ വാർത്തയല്ല. പല രീതിയിൽ പല അളവിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയിൽ സ്ഥിര വാർത്ത തന്നെയാണ്. പല … Read more