കെട്ടുന്ന ചെക്കന് പോലും ഇല്ലാത്ത വിഷമം ഇവന്മാർക്ക് എന്തിനാണ് എന്ന് മാത്രം മനസിലാകുന്നില്ല.

ഇന്നത്തെ വിവാഹങ്ങളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചടങ്ങായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് വധു വരന്മാരുടെ ഡാൻസ്. ഡാൻസിന് വേണ്ടി പാഷൻ നിറഞ്ഞ വധു വരന്മാർ മാത്രം ഒന്നിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല പല വിവാഹങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ പലരും ആഘോഷത്തിന് വേണ്ടി ഡാൻസും മറ്റും … Read more

സ്വാന്തനത്തിലെ അപർണ ഇനി കേരളത്തിന്റെ മരുമകൾ

മലയാളികൾ എന്നും കുടുംബ പരമ്പരകളെ ഇരുകയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചിട്ടേ ഉള്ളു. അത്തരത്തിൽ നിറയെ പരമ്പരകൾ മലയാളികളുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് അതിഥികളായി വരികയും പിനീട് കുടുംബത്തിലെ ഒരു അംഗമായി മാറുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ മലയാളികൾ ഇരുകയ്യും … Read more